Välkommen
Änglar är kärleksfulla väsen som finns runt omkring oss för att hjälpa till. De är osjälviska, lever under den fria viljans lag och arbetar med kärleken som verktyg. För att de ska kunna finnas här för oss så måste vi bjuda in dem i våra liv och det kan vi göra genom att be om hjälp. Detta genom olika tjänster så som änglamassage, vägledning och djurkommunikation.

Jag är certfierad änglaterapeut och änglamassör. Jag är medium och djurkommunikatör. Jag förmedlar budskap och jobbar tillsammans med änglarna och våra guider.